Farmors Oppskrifter

Oppskrifter fra Farmors gamle kokebok

    Abonnér via RSS!  
    Gi Kudos til Farmors Oppskrifter!

     

  • Bøker om mat

Mål og vekt fra eldre tid

Først på 1600-tallet begynte en landsnorm for mål og vekt å gjøre seg gjeldende. Før denne tid var målene lokale, og man brukte heller antall og volum enn vekt. Langt opp mot vår tid veide og målte man fortsatt etter gamle bygde- og folkeskikker, så mål og vekt kan variere fra sted til sted.

I de fleste oppskriftene i Farmors kokebok, er mengden av ingrediensene oppgitt i nyere, metriske mål. Men, enkelte oppskrifter er gitt i eldre måleenheter som f.eks. pund. Nedenfor vil du finne en oversikt over mål og vekt fra eldre tid som var stukket inn i kokeboken.

Hulmål

1 såld 6 mæler  
1 mæle 1 skjeppe  
1 skjeppe 1/8 korntønne = 17,4 l  
1 anker 38,5 l  
1 korntønne 139 l = 144 potter  
1 fjerding 2 skjepper = 36 potter  
1 settung 9 potter  
1 nottung 6 potter  
1 fjordungkar 4 1/2 pott  
1 åttung 2 1/4 pott  

Smør

1 laup smør 5 kg  
Topundslaup 10 kg  
Trepundslaup * 15 kg  
1 bergensk smørtønne 7 1/2 laup = 37,5 kg  
1 erte eller salttønne 6 lauper = 30 kg  
1 spann 18 merker = 3,86 kg = 4,95 l  
1 stint spann 24 merker = 5,14 kg = 5,4 l  
1 tønne 45 kanner = 90 l  
1 kanne 2 potter = 12 l  

* For en halv trepundslaup smør måtte man betale 1 lytefri kuhud ugarvet, eller 2 bukkeskinn eller 4 geiteskinn eller 8 saueskinn eller 12 kalveskinn eller 20 gråskinn (ekorn).

Hulmål våte varer

1 pott (Halvkanne) * 1 l  
1 kanne * 2 potter à 4 peler  
1 pel * 1/4 l  
1 fat 960 potter = 926 l  
1 såld 6 mæler = 29,16 l  
1 kjerald 20 ask = 216 l  
1 ask 4 boller = 10,8 l  
1 halvask 5,4 l  
1 bolle 16 juster = 2,7 l  
1 halvbolle 1,35 l  
1 juste 0,675 l  
1 holk ** 25 l  

* Disse målene ble som regel knyttet til bestemte varer, som f.eks. 1 pel brennevin, 1 pott øl osv.
** Mest brukt til tjære.

Vekter

1 skippund 20 lispund = 160 kg  
1 våg 3 bismerpund = 18 kg  
1 lispund 16 skålpund = 8 kg  
1 bismerpund 12 skålpund = 6 kg  
1 skålpund 2 merker = 0,5 kg  
1 mark 16 lodd = 0,25 kg  
1 lodd 4 kvintin = 15,6 g  
1 kvintin 4 ort = 3,9 gr  
1 ort 16 æs = 0,97 g  
1 æs 16 gran = 6,1 mg  
1 gran 0,4 mg  
1 mark * 8 øre = 214,32 g  
1 øre 3 ertoger = 26,79 g  
1 ertog 10 penninger = 8,93 g  
1 lodd 1/2 øre = 1 1/2 ertog = 13,4 g  
1 unse 2 lodd = (i sølvvekt) 29,3 g  
1 lodd 2 kvintin (sølvvekt)  
1 mark gull 8 lodd sølv  

* De eldste norske pengene ble slått i godt sølv, og det skulle gå 10 penninger i ertogen og 240 i marken.

Hulmål

1 favn 2x2x3m = 6 2/3 m³  
Kommerslest 5 m³  
1 tønne malm 1/4 m³  
1 kullmål 1/2 m³  
1 lest kull 2 m³  
1 lass 10 staure  
1 staur 12-13 kornband  
1 treve 24-26 kornband  

Fiskemål

1 tjug kast 1 voll  
1 voll 80 stk sild  
1 kast 4 stk sild i dobbelt håndgrep  
1 tønne 4-6 voll  
1/2 tjug fisk (ikke sild) 1 vorda  
1 vorda 10 stk  
Tolvtjug to storhundre = 240 stk  
Sekstjug stort hundre = 120 stk  
Lite hundre 100 stk  
1 tjug 20 stk  
1 sneis 20 stk  
1 tylft 12 stk  
1 stamp sild ca 50 l  
1 skjeppe 20 l  
1 lest sild 12 tønner  
1 fisketønne 3 anker = 120 potter  
1 oksehode 2 fisketønner  
1 skrull 3,04 l  
1 balle 12 stk  
1 balle 10 ris, papir  
1 hespel 100 g = 4 fedd  
1 fedd 25 g  
Deker 10 skinn og huder  
Timber 40 små skinn  

Flatemål

1 tønne land 4 mål jord = 4000 m²  
1 mål 64 (8×8) stangruter = 1000 m²  
1 mål 3204 kvadratalen  
1 mæling 6 mål  
1 kvadratalen 40 dm²  
1 kvadratfot 10 dm²  
1 kvadratrode 100 dm²  
1 salsa (flatemål for kornåker) 8×8 stenger  

Lengdemål

1 skogsmil 1 rast (avstanden man gikk før man trengte en hvil)  
Neverskomil Ca. 16 km (avstanden som et par neversko holdt)  
Kyndelmil Ca. 16 km (avstanden man gikk så lenge en fakkel brant)  
Halv fjerdingsmil 1,4 km  
Fjerdingsmil 2,8 km  
1 vike sjø (gml. sjømil) Ca. 9 km (det stykket man rodde mellom hvert roskifte)  
1 langspann 1/3 alen (lengde fra tommelspiss til langfingerspiss når fingrene holdes utspent)  
Stuttspann Lengde fra spissen av tommel til spissen av pekefinger. 7-8 cm.  
Tverrhand 3-4 tommer = 7,5-10 cm  
Knokemål Ca. 1/3 fot  
Fingerbredd Ca. 1/6 fot  
1 mil 18 000 alen = 11 km  
1 alen 2 fot  
1 rode 5 alen  
1 stang 6 1/4 alen  
1 fot 12 tommer  
1 tomme 16 linjer  
1 linje 10 gran = 1,623 mm  
1 gran 0,1623 mm  

Jeg vet ikke hvor denne oversikten stammer fra, og kan ikke gå god for nøyaktigheten. Opplysningene varierer litt fra enkelte andre tabeller over mål og vektenheter. På nettet finnes andre oversikter du kan sammenligne med om du er i tvil om opplysningene på denne siden stemmer.

© 2018 Farmors Oppskrifter | Oppskrifter (RSS) og kommentarer (RSS)

Siden er sponset av Index1.se | Økonomiguiden · who's online South Africa holidays and safaris Lag din egen hjemmeside